Prisar trafikalt grunnkurs

Grunnkurs inkl. mørkekøyring 

Kurs utan mørkekøyring 

Mørkekøyring

3 400,-

1 800,-

1 600,-

Prisar lastsikring

Kurs i sikring og merking av last

1 550,-

Prisar klasse B

Køyretime

Trinnvurderingstime pr stk

Sikkerhetskurs på øvingsbane

Sikkerhetskurs på veg

Leige av bil førarprøve

695,-

725,-

3 600,-

8 200,-

2 150,-

Prisar klasse BE/B96

Pakkepris obligatorisk opplæring 

Leige av bil og hengar til førarprøve  

Køyretime     

5 300,-

2 200,-

750,-

Prisar A1/A2/A

Grunnkurs teori

Køyretime   

Trinnvurderingstimar pr stk

Sikkerhetskurs i trafikk A1

Sikkerhetskurs på veg A1

Sikkerhetskurs på veg A2

Sikkerhetskurs på veg A

Kurs i presis køyreteknikk

INKL BANELEIGE

Leige av mc til førarprøve

Utvidelse A1 til A2 pakkepris

Utvidelseskurs A2 til A

1 500,-

900,-

900,-

3 400,-

4 250,-

4 250,-

6 000,-

4 500,-

2 000,-

 

10 450,-

6 500,-

Prisar klasse AM146

Pakkepris 20 timar inkl grunnkurs

Ekstra køyretime 

Leige av scooter, heile opplæringa 

6 900,-

850,-

600,-

Prisar klasse T

Køyretime 

Trinnvurderingstimar pr. stk.

Lastsikringskurs 

Leige av traktor og hengar til førerprøve

895,-

895,-

1 550,-

3 000,-

Prisar klasse T141/148

Utvidelseskurs T141/148

6 500,-