Klasse B

Vi møter deg der det passar deg best, og prøvar å være fleksible med tanke på tidspunkt for køyringa. Likevel foregår hoveddelen av undervisninga mellom 7:30 og 16:30 Dette for best utbytte for deg som elev, vi treng øving når det er "normal" trafikk!

Når det gjeld fråvær er det ingen eller svært få som ikkje får karakter pga køyretimar, her gjeld det å planlegge godt!

Vi tilpassar køyringa individuelt til kvar elev, for å sikre deg best mulig framgong og best mulig pris på førarkortet. Vi tilbyr også opplæring på automatgira bil!

Ta kontakt for meir info om opplæringa eller påmelding!

Prisar

Køyretime 

Trinnvurderingstime pr stk 

Sikkerhetskurs på øvingsbane

Sikkerhetskurs på veg 

Leige av bil førarprøve  

695,-

725,-

3 600,-

8 200,-

2 200,-

 

Pakketilbud

Startpakke

Spar 439,-

6 køyretimar

Tabs GO teorihjelp

Gode tips og råd

Pris

3 956,-

Liten

Spar 1 161,-

Du har køyrt mykje

Tabs GO teorihjelp

Gode tips og råd

Pris

22 049,-

Medium

Spar 1 343,-

Du har køyrt eindel

Tabs GO teorihjelp

Gode tips og råd

Pris

25 342,-

Stor

Spar 1 612,-

Du har køyrt lite

Tabs GO teorihjelp

Gode tips og råd

Pris

30 633,-